Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Verkstedet logo

Begrepsliste

AttraksjonEn attraksjon er noe eller noen (f.eks. en artist) som virker tiltrekkende og samler tilskuere eller besøkende.
Bærekraftig reiselivBærekraftig reiseliv er å skape et reiseliv og en reiselivsnæring som tar vare på behovene til menneskene som er ute og reiser i dag, uten å skade og ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å reise å se og oppleve det samme.
Bærekraftig utviklingBærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
DestinasjonEn destinasjon er et geografisk avgrenset område der flere reiselivsbedrifter med overnatting, servering og aktiviteter osv. er samlet.
Det helhetlige reiselivsproduktetDet helhetlige reiselivsproduktet er en bedrift eller en destinasjon som tilbyr tjenester innenfor overnatting, transport, bespisning og attraksjoner.
Digitale verktøyDigitale verktøy eller digitale medier er former for elektronisk kommunikasjon som vi bruker sammen med datateknologi.
Ekstern markedsføringDen eksterne markedsføringen foregår mellom bedriften og kundene (markedet).
FormidlingFormidling handler om å overbringe informasjon eller kunnskap.
GjensalgGjensalg er at kundene kommer tilbake og kjøper mer en annen gang.
GuideOrdet guide kommer fra fransk og betyr «veiviser». Som guide formidler vi informasjon om bedriften eller destinasjonen gjestene våre besøker.
Interaktiv markedsføringDen interaktive markedsføringen er samhandlingen som foregår mellom deg som selger og kunden.
Intern markedsføringDen interne markedsføringen foregår mellom ledelsen i bedriften og de ansatte.
KjøpsatferdKjøpsatferd er hvordan gjestene våre oppfører seg før, under og etter et kjøp.
KjøpsprosessGjestene vår går igjennom en prosess i hodene sine før, under og etter kjøpene sine. Denne prosessen kalles kjøpsprosessen.
KommunikasjonKommunikasjon kommer fra det latinske ordet «communicare» som betyr «å gjøre felles». Å kommunisere betyr derfor å dele eller gjøre felles, det vi tenker.
KulturKultur er de verdier, holdninger, tradisjoner, normer, sedvaner, regler, kunst, litteratur og kunnskap som er felles i en gruppe i samfunnet over tid. Ordet kultur stammer fra det latinske ordet «cultura» som betyr å dyrke eller å kultivere.
MarkedMarkedet til en bedrift er alle som kan tenkes å kjøpe de produktene som bedriften tilbyr.
MarkedsføringMarkedsføring er å planlegge og gjennomføre aktiviteter der målet er å få solgt produkter som tilfredsstiller behov i markedet.
MassekommunikasjonMassekommunikasjon er kommunikasjon fra én til mange, for eksempel reklame fra en bedrift til markedet.
MersalgMersalg er å selge mer enn det kunden egentlig skulle ha. Det kan for eksempel være å selge en dyrere reise eller få dem til å oppgradere hotellrommet sitt.
MålgruppeMålgruppe er det eller de segmentene av markedet vi ønsker å rette markedsføringen vår mot.
Non-verbal kommunikasjonNon-verbal kommunikasjon er kroppsspråket vårt. Det vil si at vi også kommuniserer gjennom kroppsholdning, ansiktsmimikk, gestikuleringer og stemmen/toneleiet vi bruker når vi snakker.
Personlig kommunikasjonPersonlig kommunikasjon foregår mellom to personer, for eksempel en resepsjonist og en gjest.
ProduktEt produkt er en fysisk vare eller tjeneste som blir frembudt for salg.
ProfilEn bedrifts profil er hvordan markedet oppfatter bedriften. Det vil si hva og hvordan vi som kunder tenker om en bedrift.
ReiselivsproduktEt reiselivsprodukt er varer og tjenester innenfor bransjene i det helhetlige reiselivsprodukt som: overnatting, bespisning, opplevelser, attraksjoner, informasjon/formidling og transport.
SalgSalg er å overbevise gjestene/kundene om at de får sine behov og ønsker best tilfredsstilt når de velger å kjøpe vårt produkt.
SegmenteringSegmentering er å dele markedet inn i grupper med felles trekk.
ServiceService er noe vi gir, mens vertskap er noe vi er. Service handler om å tilfredsstille gjestenes behov og ønsker, og prøve å gi dem en opplevelse som er bedre enn det de forventer.
ServicemøteServicemøtet er møtet mellom vert og gjest.
Sosial kompetanseÅ ha sosial kompetanse vil si å være dyktig på å fungere sammen med andre. I reiselivet vil det si å være dyktig på å fungere som vert sammen med gjestene dine.
Sosiale medierSosiale medier er tjenester på internett, som legger til rette for kommunikasjon og salg mellom markedet sitt og målgruppene sine.
TjenesteEn tjeneste er et ikke-fysisk produkt som produseres og forbrukes samtidig.
TradisjonEn tradisjon er en sosial praksis, en forestilling, en institusjon eller et produkt som overføres gjennom flere slektsledd, i et samfunn eller i en gruppe.
TrendEn trend er en langtidstendens i en utvikling, eller noe som er populært i en viss periode.
Verbal kommunikasjonVerbal kommunikasjon er språket og ordene vi bruker når vi snakker og kommuniserer med andre. Skriftlig kommunikasjon er også verbal kommunikasjon.
VertskapEt vertskap er den personen eller den bedriften som føler ansvar for at en gjest/gjester trives og ønsker å komme tilbake. Et godt vertskap er en rolle som krever positiv holdning og sosial kompetanse, slik at gjestene våre føler seg velkomne og tatt vare på.

Tags: