Refleksjon

  1. Hva er en attraksjoner
  2. Vi deler attraksjonene inn i tre typer etter deres attraksjonsverdi, hvilke er dette?
  3. Videre deler vi attraksjoner inn i to typer innenfor hver av disse tre, hvilke er disse?
  4. Hvilke type attraksjoner er mest populære og trekker turister til Norge
  5. Er alle attraksjoner I Norge like lønnsomme som andre?
  6. Hvorfor kan vi ikke ta betalt for enkelte attraksjoner og severdigheter?
  7. Hvordan kan Norge bli et mer kjent kulturreisemål?
  8. Hvilke attraksjoner har hatt en voldsom vekst de siste årene?