Refleksjon

  • Hva er det helhetlige reiselivsproduktet?
  • Hvordan kan en bedrift eller en destinasjon bli et helhetlig reiselivsprodukt?
  • Hva er grunnen til at bedrifter i reiselivsbransjen bør tenke mot å tilby et helhetlig reiselivsprodukt og samarbeid med andre bedrifter?
  • Drøft noen fordeler og ulemper med «all inclusive».
  • Hvilke fordeler og hvilke ulemper ser du med økt cruiseturisme i Norge?
  • Kan du finne eksempler på hvordan en lokal aktør innen reiseliv kan ha suksess med å utvide til et helhetlig reiselivsprodukt?