Oppgave 1

Forklar og drøft hvorfor reiselivsbedrifter bør markedsføre seg på ulike medier?