Refleksjon

  1. Hva er markedsføring?
  2. Hva handler markedsføring om?
  3. Hvilke tre typer markedsføring kan vi bruke i reiselivsbransjen?
  4. Forklar og beskriv disse tre typene markedsføring.
  5. Hvordan har markedsføringen forandret seg i reiselivsbransjen?
  6. Hva bør en bedrift tenke på når de skal være på sosiale medier?
  7. Kan du nevne noen enkle tips om hvordan en bedrift bør markedsføre seg på sosiale medier?
  8. Hvordan får en bedrift kompetanse om markedsføring på sosiale medier?
  9. Hva vil det si å få redaksjonell omtale/PR?