Oppgave 1

Oppgaver til filmen Norway Powered by nature:

  1. Hvilke attraksjoner og steder legger du merke til i filmen? Lag en liste sammen med sidemannen. (Se gjerne filmen flere ganger.)
  2. Hva vil du si er naturattraksjoner, og hva er kulturattraksjoner?
  3. Hvilke kjente destinasjoner ser du i denne filmen?
  4. Hvor mange og hvilke naturopplevelser er med i filmen?
  5. Tittelen på filmen er «Norway Powered by nature». Hvorfor tror du Innovasjon Norge har valgt dette som slagord?
  6. Synes du det er et godt slagord? Kan det eventuelt virke negativt? Begrunn svaret.