Refleksjon

  1. Hva er lønnsomhet?
  2. Hva er sentrale begreper i lønnsomheten til en reiselivsbedrift?
  3. Hvordan kan vi enkelt sette opp en oversikt om bedriften vår er lønnsom eller ikke?
  4. Hvilke kostnader er de største i en norsk reiselivsbedrift?
  5. Drøft hvorfor det er vanskelig å få til lønnsom drift i reiselivsbedrifter?