Oppgave 1

Drøft og begrunn hvilke to av de 5 P-ene i markedsføringen, du mener er viktigst for at en reiselivsbedrift skal kunne bli lønnsom?