Oppgave 2

Gjør rede for hva det vil si å tilby et helhetlige reiselivsprodukt.

Ta for deg en destinasjon du kjenner godt. Beskriv hvordan, og drøft hvorfor denne destinasjonen bør samarbeide med de øvrige reiselivsaktørene i nærområdet, slik at gjestene får en total reiseopplevelse.