Oppgave 1

Oppgaver til filmen om Nusfjord:

  1. Hvor er Nusfjord og hva er de kjent for?
  2. Hva preger Nusfjord i dag?
  3. Hva slags tilbud og opplevelser blir det lagt vekt på i filmen?
  4. I hvilken grad vil du si at dette gjør Nusfjord til et helhetlig reiselivsprodukt?
  5. Hvem samarbeider Nusfjord med?
  6. Hvilke målgrupper tror du vil være interesserte i Nusfjord som reisemål? Hva slags tilbud finnes for de ulike gruppene?
  7. En utfordring for Lofoten er at turismen er sommeravhengig. Foreslå tiltak for at de kan utvide sesongen. Bruk gjerne siden til Visit Lofoten