Oppgave 3

Velg en av disse destinasjonene:

  • Røros
  • Tromsø
  • Stavanger
  • Nordkapp

Drøft og forklar om destinasjonen kan tilby et helhetlig reiselivsprodukt.