Oppgave 2

Beskriv og vurder hvordan en reiselivsbedrift kan markedsføre seg på sosiale medier?