Oppgave 2

Drøft hvordan en reiselivsbedrift kan lære opp sine ansatte til å tenke på lønnsom drift i alt de foretar seg. Kom med praktiske eksempler på hva de ansatte kan gjøre for å øke omsetningen i bedriften.