Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Forretningsplan, markedsplan og kampanjeplan

Reiseliv

4_3_shutterstock_600369584.jpg
© Rawpixel.com / Shutterstock

Definisjon
 • En forretningsplan er et strategisk verktøy der du planlegger og beskriver hvordan du skal etablere og drive bedriften din.
  Eksempler på oppsett av forretningsplan

  SKAPE – Forretningsplan

  UE – Ungdomsbedrift

 • Markedsplan er et strategisk verktøy der du planlegger og beskriver hvordan du skal markedsføre bedriften din og nå dine mål for markedsføringen.

  fig_4.3.1.jpg
  © Hanna Wąż

 • SOFT-analysen er en beskrivelse og analyse av de interne og eksterne arbeidsbetingelsene hvor vi kommer fram til bedriftens styrker (Strengths), muligheter (Opportunities), svakheter (Faults) og trusler (Threats). SOFT-analysen kalles også SWOT-analyse der faults er byttet ut med weaknesses.

  fig_4.3.2.jpg
  © Hanna Wąż

 • En kampanjeplan eller aktivitetsplan for markedsføringen er en detaljert beskrivelse av planlagte salgs- og markedsaktiviteter for det kommende året. Den skal inneholde:
  • Aktivitet
  • Tidspunkt
  • Budsjett
  • Mål
  • Ansvarlig

Forretningsplan, markedsplan og kampanjeplan

En vei til suksess er å ha gode og konkrete planer. Det finnes flere slike planer, og vi skal se på noen av dem her.

Forretningsplan

Når man starter en bedrift, må man alltid ha en visjon. Hvor skal vi, hvor er vi i dag, hvordan når vi disse målene? Man definerer også hva som er styrker, ytre utfordringer og hvilke muligheter som finnes.

Mange velger å bruke en såkalt SOFT-analyse.

 • S – Strengths
 • O – Opportunities
 • F – Faults
 • T – Threats

Med denne analysen kan man både identifisere og skjønne hva som er bedriftens og forretningsideens styrke og svakheter. Og ikke minst, finne ut hvilke trusler og muligheter som ligger i planene.

Bedriften må lage en handlingsplan for dette, med ulike delmål og konkrete mål. Gjestetilfredshet og medarbeidertilfredshet er viktige element.

Markedsplan

Markedsplanen skal handle om hvilke produkter du skal fortelle om, hvem du skal fortelle det til og hvor du vil fortelle dette. Grunnlaget for å bestemme seg for dette, er situasjonsanalysen.

Man lager gjerne en årsplan, der område for område i bedriften har sine egne planer – og ledelsen ser disse planene i sammenheng med hverandre. Salgsapparatet lager deretter en salgsplan som samsvarer med de målene som skal oppnås. Dersom man deler opp planen i kortere perioder, er det lettere å se om man følger planen, oppnår målene eller om man trenger å gjøre justeringer.

Noen ganger ønsker man å endre markedsplanen fordi utenforliggende aktiviteter krever det. Det kan være slikt som klimatiske forhold, konkurrentenes aktivitet, bemanningssituasjon og kundereaksjoner mm.

Noen mener at ved å ha en plan B, har man allerede begynt å tvile på plan A, og da er det fort gjort å yte bare 75 prosent. Samtidig er det mange som synes det er smart å ha en «beredskapsplan» slik at man ikke blir helt satt ut av spill selv om de opprinnelige målene ikke nås.

Kampanjeplan

Kampanjeplanen går hånd-i-hånd med markedsplanen, og er ofte en del av denne. Dette er en plan for en kampanje som skal gå over en kortere eller lengre periode. For reiselivet henger slike kampanjer ofte sammen med skolenes ferier, nasjonens høytider og andre store begivenheter.

En kampanjeplan kan rette seg mot hele eller deler av målgruppen, og er et virkemiddel for å nå målene i markedsplanen.