Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Økonomi

Reiseliv

Innledende teori

Sette prisen på et produkt

Å sette riktig pris på den varen eller tjenesten reiselivsbedriften skal selge, er viktig da det vil få stor innvirkning på bedriftens økonomi. Prisene vi setter på våre produkter har direkte innvirkning på salg, inntjening og overskudd.

I økonomifaget lærer vi om disse prissettingsmetodene:

 1. Selvkost- og avansemetoden
 2. Bidragsmetoden
 3. Påslagsmetoden

I markedsføringen er pris et av virkemidlene vi kan bruke for å påvirke kundene til å velge våre produkter. I markedsføringsfaget sier vi at vi har 4 prissettingsstrategier:

 1. Kostnadsbasert prissetting
  Vil si å basere prisen på hva det koster oss å skaffe produktet.
 2. Konkurransebasert prissetting
  Vil si å basere prisen på hva konkurrenter har prissatt samme produkt til.
 3. Markedsbasert prissetting
  Vil si å basere prisen på hva forbrukeren er villig til å betale for produktet.
 4. Psykologisk prissetting
  Vil si at vi i setter prisen til rett under et rundt tall. For eksempel at vi runder opp prisen til rett under nærmeste 100 – vi setter prisen til kr 399 i stedet for kr 387.

Budsjettarbeid

Å budsjettere vil si å sette opp en plan for økonomien fremover. Her må bedriften planlegge hva de kommer til å selge, det vil si inntektene. I tillegg må bedriften skaffe seg en oversikt over, og planlegge kostnadene.

Vi har to typer budsjetter:

 1. Resultatbudsjett
  Inntekter – kostnader = resultat
 2. Likviditetsbudsjett
  Innbetalinger – utbetalinger = betalingsevne/likviditet

Regnskapet

Regnskap er en systematisk oversikt over alle de økonomiske hendelsene i en bedrift. Det vil si alle inntekter og alle kostnader som har funnet sted. I motsetning til budsjettet der vi planlegger hva som skal skje, er regnskapet det som har skjedd med våre inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld.

Vi har tre faser av regnskapet:

 1. Åpne regnskapet
  Føre inngående balanse (IB)
 2. Føre regnskapet
  Registrere de løpende økonomiske hendelsene
 3. Avslutte regnskapet
  Sette opp resultatet og føre utgående balanse (UB)

Økonomi

Prissetting

Hva er en riktig pris for en vare eller tjeneste? Kort fortalt, er det så mye som kunden er villig til å betale samtidig som selgeren tjener penger på produktet. Men det er lett å si, men vanskeligere i praksis. Spesielt hvis man har liten eller ingen erfaring i prissetting. Å kunne forstå, forutse og reagere på forbrukernes handlinger er viktig for å kunne maksimere inntektene.

I praksis handler det om å ha kunnskap om å kunne finne rett pris, til rett tid, på rett sted. Det er få som gjør denne jobben uten å ta i bruk en stor mengde datainformasjon.

Hotellene og flyselskapene har samlet disse dataene over lang tid, og de kan bruke dem for å sette såkalte flytende priser. Du har sikkert merket at prisen på en reise eller et hotellrom varierer fra søkeside til søkeside. Og ikke minst fra ukedag til ukedag. Dette skjer fordi man ved hjelp av tidligere kjøpserfaringer kan regne ut hva man tror markedet er villig til å betale på den konkrete dagen. Og når man har slike data, kan man sammenstille dem med markedsaktiviteter for å finne riktige dager å selge tjenesten til full pris, og til rabattert pris.

For å kunne sette en korrekt pris, må man også ha kunnskap om lokale forhold som påvirker kundens vilje til å betale for tjenesten.

Budsjett

Alle bedrifter bør ha et budsjett. Dette for å beregne hvilke kostnader man får, hva man kan anta at inntektene blir, og til slutt om bedriften vil gå med overskudd eller underskudd. Budsjettet er en plan for bedriftens økonomiske mål, og ikke en fasit.

Ved å sammenligne regnskapet med budsjettet, kan man se om de planlagte målene blir nådd. Hvis man ligger under budsjettet, kan man øke salgsinnsatsen for å øke inntektene eller redusere kostnadene. Hvis dette ikke er mulig, må man justere budsjettet.

Budsjettene lages som regel lokalt, og av ledergruppen i bedriften.

Regnskap

Det finnes en rekke lover og regler som skal følges når det gjelder regnskap. For de fleste firma er disse såpass kompliserte at man enten må ha egne regnskapsmedarbeidere/regnskapsavdeling – eller at man leier denne tjenesten fra et eksternt firma.

Store hotellkjeder/flyselskaper o.l. har nasjonalt plasserte regnskapskontorer som fører regnskapet for de ulike bedriftene. Dermed kan man påse at lovene følges, at alle får den lønnen de har krav på, at regninger blir betalt i tide og at fakturaer blir sendt ut i riktig tid.

En revisor skal sjekke at regnskapsavdelingen har ført regnskapet på riktig måte. Revisoren skal også påse at selskapet har et riktig valgt styre, og at selskapet ikke påfører miljøet skader.