Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Samarbeid

Reiseliv

Innledende teori

Samarbeid i reiselivsbransjen er nødvendig for å få det helhetlige reiselivsproduktet til å fungere overfor gjestene våre. Gjennom samarbeid med andre bedrifter i lokalmiljøet, regionalt og nasjonalt, kan bedrifter oppnå en lønnsomhet og utvikling, som de ikke ville fått hvis de bare så på andre bedrifter som konkurrenter.

Det er behovene til våre gjester vi skal dekke. Derfor er det nødvendig at vi tenker på deres behov og forventninger når vi skaper våre reiselivsprodukter. I dagens reiselivsbransje er samarbeid med andre reiselivsbedrifter veldig vanlig for å kunne tilby gjestene våre det de ønsker.

De mest vanlige formene for samarbeid er:

 • Horisontalt samarbeid
  Bedrifter på samme nivå i verdikjeden samarbeider. Eksempel: Alle overnattingsbedriftene i Bergen går sammen for å markedsføre overnattingstilbudet i byen under Festspillene.
 • Vertikalt samarbeid
  Bedrifter på forskjellige nivåer i verdikjeden samarbeider. Eksempel: En produsent av friluftsutstyr inngår samarbeid med et villmarkssenter. Villmarkssenteret får kjøpe utstyr med rabatt fra produsenten, samtidig som de forplikter seg til å markedsføre produsentens produkter overfor sine gjester.
 • Samarbeid på tvers av bransjer
  Eksempel: En destinasjon og Statens Vegvesen
 • Samarbeid mellom reiselivsprodusenter på en destinasjon
 • Samarbeid mellom reiselivsprodusenter og destinasjonsselskaper
 • Samarbeid mellom destinasjoner
 • Samarbeid mellom fylkesselskap / regionale destinasjonsselskap og landsdelsselskaper
Eksempler på samarbeid for overnattingsbedrifter
 • Samarbeid med en transportbedrift for å tilby sine kunder transport til og fra flyplass, togstasjon, havn osv.
 • Samarbeid med opplevelses- og attraksjonsbedrifter for å tilby sine gjester opplevelser under oppholdet.
 • Samarbeid med et destinasjonsselskap, turoperatør og eller reisebyrå for å selge og/eller skreddersy pakketurer til overnattingsbedriftens destinasjon.

Samarbeid

Samarbeid til fordel for kunden

Vi har tidligere sett på hvordan reiselivet samarbeider via etablerte destinasjonsselskaper, landsdelsselskaper, bransjeforeninger og lokale organisasjoner. Selv de bedriftene som leverer et helhetlig produkt, vil ha fordeler av å samarbeide med andre. Dette fordi kundene kan få bedre oversikt over hva som finnes i regionen, noe som kan bidra til merkjøp eller gjenkjøp.

Reiselivet kan samarbeide gjennom allerede etablerte kanaler, men også etablere nye. Eksempler på dette er at restauranter samarbeider om meny i forbindelser med festivaler, hoteller som samarbeider om overnatting og bespisning under større konferanser, og samarbeid om kompetanseheving for de ansatte.

Ulike former for samarbeid

Erfaringer fra reiselivet er at det snakkes mye om samarbeid, men i praksis er graden av samarbeid høyst variabel. Dersom det ikke settes i system, og med ansvarlige personer til å gjennomføre samarbeidet, blir det ofte ikke veldig vellykket.

Destinasjoner som har etablert vertskapskurs, ambassadørprogram og temadager, har større sjanse til å lykkes med samarbeidet enn der det er mer tilfeldig sammensatt. Dersom man etablerer et samarbeid, må enkeltaktører kunne ha større arrangement på tvers av kjeder og konkurranse.

Det finnes også en rekke eksempler på samarbeid mellom flyselskaper og rederier der gjesten kan få en rabattert pris ved kjøp av begge deler samtidig. På samme måte som du får opp tilbud om hotell og leiebil når du kjøper en flybillett.

Pakkereiser

Fra sommeren 2018 innføres en ny pakkereiselov i Norge. Med pakkereise menes et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris og som inneholder minst to av følgende elementer:

 • Transport
 • Innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, for eksempel sovekupe
 • Andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering. Dette kan være adgang til konserter, sportsbegivenheter, utflukter eller fornøyelsesparker, omvisninger, skiheiskort, leie av sportsutstyr eller spabehandlinger.

Arrangøren og formidleren av pakkereiser skal stille reisegaranti for pakkereiser. Det skal også stilles reisegaranti ved salg av transportdelen av en pakkereise, forutsatt at transporten hovedsakelig er til personlig bruk for den reisende.

Pakkereisene er ofte et samarbeidsprodukt mellom flere aktører. For kunden skal det altså bli lettere å forstå hvilke regler og rettigheter som gjelder.