Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bedriftens profil

Reiseliv
Definisjon
 • En bedrifts profil er hvordan markedet oppfatter bedriften. Det vil si hva og hvordan vi som kunder tenker om en bedrift.

Innledende teori

Å bestemme hvilken profil en bedrift skal ha, er et ledelsesansvar. Bedriften må ha en klar tanke om hvilken profil de ønsker, og kommunisere denne klart både i den interne, eksterne og interaktive markedsføringen De interne arbeidsbetingelsene og virkemidlene i markedsføringen er med på å sette kvaliteten for bedriftens profil:

 • Personalet og deres kunnskap, kompetanse og ferdigheter
 • Produktet, kvalitet og service
 • Prisen på produktet
 • Lokalene og plasseringen til bedriften
 • Ytre og indre salgsmiljø
 • Bedriftens immaterielle verdier
 • Bedriftens markedsføring
 • Bedriftens tilstedeværelse i sosiale medier
 • Bedriftens omtale på sosial medier
 • Bedriftens hensyn til miljø og samfunnet

En bedrift må følge med på hvordan de blir oppfattet i markedet. Dersom markedets oppfatning ikke stemmer med hvordan bedriften ønsker å bli oppfattet, må tiltak iverksettes.

Bedriftens profil

Bedriftens profil er avgjørende for hvordan den skal lykkes i et krevende marked hvor avgjørelser, kjøp og salg skjer i høyt tempo. Det tar lang tid å bygge opp en god profil, men det kan ta kort tid å rive den ned.

I løpet av de siste to tiårene har det skjedd en stor forandring i hvordan profilene presenteres. Fra lokal tilstedeværelse sammen med brosjyrer og trykksaker, gikk vi over til dagens digitale eksponering.

Det er i dag nesten utenkelig å se for seg en bedriftssuksess i reiselivet uten bruk av digitale plattformer. Selv pop-up-firma med begrenset levetid bruker digitale virkemidler for å formidle profilen.

Bedriftsprofilen består av firmaets navn, firmaets produkt, de ansatte, kundene og de sporene bedriften etterlater seg i miljøet og samfunnet.

Å lykkes med en bedriftsprofil handler om å være tydelig i profileringen slik at kundene vet hva du selger og hvordan de skal kunne kjøpe det. Samtidig er det nødvendig å ha et godt system for å lære av eventuelle feil, og å kunne ta denne lærdommen med i det videre arbeidet. Innen reiseliv og handel er menneskene som jobber der, en avgjørende faktor for suksess. Sammen med god bruk av teknikk, riktig markedsføring og gode salgskanaler, kan en god idé bli til en gullgruve med sikre og gode arbeidsplasser.

Skal du bygge opp en bedriftsprofil, er det viktig å tenke gjennom hva kundene dine ønsker.

Noen eksempler

Kaffegiganten Nespresso startet opprinnelig kun med produksjon av kaffemaskiner, men oppnådde moderat suksess med dette. Først da de startet kundeklubb, tilbød et stort utvalg av kaffeprodukter og rendyrket sin grafiske profil ble det sving over sakene. De laget en kjede av produkt og tjenester som traff godt i markedet. I dag er det mange som forsøker å kopiere Nespresso sitt konsept.

Apple, som du kjenner fra Iphone, Mac og Ipad, fikk sitt store gjennombrudd i massemarkedet da de fikk kombinert Ipod med musikktjenesten Itunes. Dette sørget samtidig for å «låse» kunden, slik at det er dyrt for kjøperen å gå over til noe helt annet.

Lavprisselskapene i flybransjen tjener ikke penger bare på selve flybilletten. At de kan tilby hotell, leiebil, avbestillingsforsikring, banktjenester, bagasjeservice og andre tilleggstjenester, har vært deres suksess. Slik er det også for et hotell. De færreste selger bare en seng. Det bygges ut med service, frokost, tilbud om transport og ulike pakkeløsninger ved lengre opphold. På samme måte har charterbransjen satt sammen pakker som de reisende ønsker. Dersom du setter sammen gode ansatte, og bruker tid på å lage en produktpakke som kunden ønsker, har du funnet oppskriften på en bedriftsprofil som kan lykkes godt.

Profilen må være lett å få øye på for kunden, og den må oppfattes som nyttig ved at den dekker et behov. Profilen din skal skille deg ut fra konkurrentene på en positiv måte slik at kundene velger dine produkter når de tar sitt valg. Et valg som er basert på følelser, behov, drømmer og ønsker.