Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Markedsføring

Reiseliv

fig_2.3.jpg
© Hanna Wąż

Markedsføringens tre sider

Definisjon
 • Markedsføring er å planlegge og gjennomføre aktiviteter der målet er å få solgt produkter som tilfredsstiller behov i markedet.

Innledende teori

Markedsføring i reiselivsbransjen handler om planmessig arbeid for å nå fram til kundene våre, gjennom å:

 1. Registrere behovene i markedet og utvikle produkter som dekker disse behovene
 2. Planlegge hvordan vi skal markedsføre oss – utarbeide markeds- og kampanjeplaner
 3. Formidle til kundene hva vi kan tilby
 4. Påvirke (med virkemidlene) kundene til å kjøpe produktene våre

Ekstern markedsføring

Den eksterne markedsføringen foregår mellom bedriften og kundene (markedet). Den handler om hvordan vi formidler produktene våre til kunden ved hjelp av virkemidlene Pris, Plass, Produkt og Påvirkning.

Når man snakker om markedsføring, tenker man ofte på reklamen for et produkt. Dette er en del av den eksterne markedsføringen, men det handler også om:

 • Hvordan et produkt blir utviklet og priset
 • Hvordan produktet selges, for eksempel ved hjelp av e-handel eller i butikk
 • Hvordan produktet beskrives for å få kunden til å kjøpe det

Intern markedsføring

Den interne markedsføringen foregår mellom ledelsen i bedriften og de ansatte. Målet med denne delen av markedsføringen er at alle ansatte skal kunne gjøre en best mulig jobb. Virkemidlene innenfor intern markedsføring er:

 • Motiverende ledelse og personalpolitikk
 • Gode opplærings- og utdanningsprogrammer
 • Informasjonsutveksling

Det er viktig for alle bedrifter at de ansatte og ledelsen virker bra sammen, og hver for seg.

Ledelsen må skape motivasjon og entusiasme hos de ansatte. Dette kan de for eksempel gjøre ved at de utnytter de ansattes ressurser, slik at de ansatte føler seg verdsatt. Når de ansatte får egne ansvarsområder, blir arbeidet mer variert og interessant.

Sjefen bør vise interesse og rose de ansatte når de har gjort noe bra, og arbeidsmiljøet og utviklingsmulighetene bør være slik at de ansatte ser en fremtid innenfor virksomheten. For de ansatte er det viktig at de har noe å forholde seg til, som for eksempel en personalhåndbok og opplærings- og utdanningsprogrammer.

Det er nødvendig at kommunikasjonen mellom ledelsen og de ansatte er god, og at den går begge veier. De ansatte må få den informasjonen de trenger for å utføre jobben sin, som for eksempel kunnskap om nye produkter og planlagte kampanjer. På den annen side må ledelsen ta imot informasjon fra de ansatte. Det er de ansatte som er i kontakt med kundene, og derfor har viktig kunnskap om behov og reaksjoner i markedet.

En god ledelse skaper trivsel, god trivsel skaper et godt arbeidsmiljø, og et godt arbeidsmiljø skaper motivasjon til salg.

Interaktiv markedsføring

Den interaktive markedsføringen er samhandlingen som foregår mellom deg som selger og kunden. Både salgsprosessen og servicemøtet er deler av denne markedsføringen. Virkemidler i den interaktiv markedsføringen:

 • Personal
 • Materiell service som for eksempel lokaler og arbeidsuniformer
 • Systemservice som for eksempel rutiner for innsjekking og mottak av bestillinger
 • Personlig service

Hvis man er flink på dette, har man muligheten til å skape et godt inntrykk på kunden. Da kan kunden være verdifull for bedriften fordi:

 • Kunden kan komme tilbake
 • Kunden kan snakke positivt om bedriften til andre
 • Kunden lar seg ikke så lett påvirke av tilbud fra konkurrentene

Markedsføring

Den eksterne markedsføringen innenfor reiseliv går med raske skritt fra å være brosjyrebasert, til i stor grad å være digital og internettbasert. Det gjør det mulig med raske endringer, til å målrette markedsføringen og til å sikre kostnadseffektivisering. Du kan være spesifikk på hvem du vil nå, helt ned på interesser, alder og kjønn, ja til og med hvilken bransje mottakeren jobber i.

Det betyr ikke at det er slutt på trykte medier som kataloger, tidtabeller og trykte brosjyrer. Men disse kommer i tillegg til digital aktivitet, ikke i stedet for den digitale satsingen.

Å bruke sosiale medier har i første omgang synes som gratis eller svært billig. Men slik markedsføring krever at man er aktiv deltager i de sosiale mediene. Du har ikke kontroll over hva brukerne mener om bedriften eller produktet ditt, og det er viktig å svare på en høflig og ærlig måte.

Ta kontroll

Noen bedrifter sier at de velger å ikke være deltager på sosiale medier. Dette er en utbredt misforståelse og kan skape store problemer for dem. For selv om en bedrift ikke har egen side på for eksempel Facebook, hindrer det ikke andre i å omtale bedriften i sosiale medier. Dermed skjer dette uten firmaets kontroll og medvirkning.

Det anbefales derfor å ta kontroll over eget firmanavn på anerkjente og brukte plattformer som Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Tripadvisor og WeChat for å nevne noen av de viktigste. Da hindrer du at konkurrenter tar kontroll over navnet ditt og sperrer deg ute.

Ved inngangen av 2018 har rundt 3,5 millioner nordmenn over 18 år en konto på Facebook. I tillegg kommer ca. 300 000 i alderen 13–18 år. Ni av ti brukere er på Facbook hver dag, og dette fordeler seg på 51 prosent kvinner og 40 prosent menn.

Snapchat brukes daglig av ca. 3 millioner nordmenn, men her er ca. 600 000 under 18 år. Instagram brukes av 2,1 millioner nordmenn, mens antall brukere på Youtube er på drøye 2,5 millioner nordmenn.

Facebook befinner seg altså i en helt egen klasse når det gjelder størrelse og daglig bruk i Norge.

Å bruke Facebook til markedsføring er ofte en god idé. Men målet er ikke alene å skaffe mange følgere eller likes. Målet er å få flest mulig til å ende opp med et kjøp, og derfor må du sette opp en enkel plan for facebookaktiviteten.

Det samme kan du gjøre for Instagram, der du deler bilder som gir bedriften positivt omdømme. Husk å dele bilder som har samme profil som bedriften ønsker å fremstå med. Se på andre profiler, lær av de flinkeste og vær klar over at øvelse er det du lærer aller mest av.

Å markedsføre bedriften eller produkter krever kompetanse, og det er å anbefale at man bygger opp denne kompetansen. Gjerne ved hjelp av medarbeidere i firmaet som kan lage innhold som engasjerer publikum. Innholdsmarkedsføring handler om å dele relevant, interessant, verdifullt og engasjerende innhold som bygger opp under selve merket, skaper tillit, og som fører til handlinger du ønsker. Det kan være handlinger som videre deling av innholdet eller direkte salg.

Redaksjonell omtale/PR

Å få positiv redaksjonell omtale i aviser, magasiner, fagblader eller bransjeblader regnes også som svært kostnadseffektivt og å ha høy verdi. Her får du en journalist til å skrive en artikkel som gir god PR for bedriften eller produktet. En vanlig modell er å regne om verdien for redaksjonell plass, til hva tilsvarende plass ville ha kostet på betalt annonseplass. Da snakker vi raskt om veldig store beløp.

Den beste markedsføringen får du hvis du kombinerer ulike medier. Det trenger ikke koste så mye, men ingenting er gratis. For også tid er penger. Spør eksperter om hjelp. Destinasjonsselskapet, Innovasjon Norge, samarbeidende firmaer og personer du kjenner, kan gi det verdifull kunnskap slik at du kommer i gang.

På sosiale medier kan du enten kjøpe plass for det budskapet du vil formidle, eller du kan dele det gratis. Å nå lesere/kunder uten å betale for det kalles organisk rekkevidde. Det motsatte er betalt rekkevidde.