Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kommunikasjon i markedsføring og salg av reiselivsprodukter

Reiseliv
Definisjon
 • Kommunikasjon kommer fra det latinske ordet «communicare» som betyr «å gjøre felles». Å kommunisere betyr derfor å dele eller gjøre felles, det vi tenker
 • Personlig kommunikasjon foregår mellom to personer, for eksempel en resepsjonist og en gjest.
 • Massekommunikasjon er kommunikasjon fra én til mange, for eksempel reklame fra en bedrift til markedet.

Innledende teori

Den eksterne markedsføringen er massekommunikasjon. Eksempler på ulike former for massekommunikasjon i markedsføringen er:

 • Reklame
  Informasjon til markedet om produktene til bedriften. Dette kan være i form av brosjyrer, kataloger, plakater, flyers, logoer på reklamemateriell, posters, annonser i magasiner og aviser, radioreklame, internett- og tv-reklame.
 • Salgsfremmende tiltak
  Tiltak i og utenfor bedriften for å øke salg. Her kan bedriften markedsføre seg på messer, events, happenings, stander osv.
 • PR
  Omtale i mediene, eller det vi kan kalle redaksjonell omtale.

Direktemarkedsføring

En påvirkningsform der vi bruker kanaler som er rettet direkte til dem vi ønsker å påvirke. Dette er for eksempel kommunikasjon direkte til våre kunder via post, email, sms eller via kundeklubber.

fig_2.6_new.jpg
© Hanna Wąż

Massekommunikasjon er kommunikasjon fra én til mange mottakere. Budskapet må være tilpasset bedriftens profil, produktet og målgruppen. Medium er hvordan vi velger å spre budskapet, for eksempel via annonse i et fagblad eller Facebooksiden til bedriften. Mediet velges ut fra hvem vi ønsker å nå med budskapet, det vil si der vi finner målgruppen.

Kommunikasjon i markedsføring og salg av reiselivsprodukter

Salg og markedsføring av reiselivsprodukter handler i første rekke om mellommenneskelige kontakter. Noen ganger får du anledning til å møte kunden direkte eller via telefon, chat eller epost. Andre ganger skal salget skal foregå via en nettside med booking, en annonse eller produktkatalog.

I alle disse tilfellene dreier det seg om kommunikasjon der bedriften og produktet skal presenteres slik at kunden får tillit til oss, og føler seg trygg på at produktet vil svare til forventningene vi har skapt. Kjøp knyttet til reiseliv, styres i stor grad av følelser. Din jobb er å sørge for at kjøperen får en god følelse fra det aller første møtet med deg.

Personlig kommunikasjon

Alle liker å møte hyggelige og serviceinnstilte mennesker med kunnskap om det de jobber med. Dette skal derfor være en rød tråd gjennom all personlig kommunikasjon.

Det er viktig at all kommunikasjon er i samsvar med bedriftens etiske retningslinjer og innarbeidede normer, og selvsagt i tråd med alle lover og regler. Spør etter disse når du starter i jobben og vær åpen for at salg og servicemøter er en jobb som krever trening.

Du bør også kjenne til alle varene og tjenestene som firmaet selger, spesielle kampanjer, lojalitetsprogram, rabattavtaler og liknende.

Massekommunikasjon

Budskapet i kommunikasjonen må tilpasses bedriftens profil, produktet som skal selges og målgruppen man ønsker å nå. I tråd med AIDA-modellen skal budskapet skape:

 • Attention
  Oppmerksomhet og lyst til å lese/se videre, kalles også stoppeffekt
 • Interest
  Interesse for produktet ved å presentere det på en spennende måte tilpasset målgruppen
 • Desire
  Et ønske hos kunden om å kjøpe produktet
 • Action
  Få kunden til å handle ved å fortelle hvordan/hvor produktet er å få kjøpt

Noen bedrifter velger å benytte profesjonelle tekstforfattere, reklame- eller mediebyråer for å skape tekst/film/bilder som på en god og troverdig måte forteller om reiselivsproduktet. Det er også mulig å få god hjelp fra blant annet turistorganisasjoner, destinasjonsselskaper og samarbeidspartnere.

Mediet i massekommunikasjonen må velges ut fra hvor man mener å treffe flest personer som befinner seg i målgruppen. Kunnskap om mediebruk er godt å ha. Hvem er for eksempel den typiske leseren av damebladet KK, eller den typiske seeren av boksekamper på TV? Også i dette valget kan profesjonelle byråer være til god hjelp.

Konkurranse

Kunden vil trolig sammenligne ditt produkt/pris/kvalitet med andres. I konkurranse med andre lignende produkter, må du fremheve det som skiller dine produkter fra de andre. Det forutsetter at du ikke bare har kunnskap om dine egne produkter, men også om konkurrentens.

Når du skal argumentere for produktet ditt som løsning for å dekke kundens behov, må du fokusere på det du tror er viktigst for kunden. Har kunden god økonomi, vil trolig kvalitet telle mer enn pris. Er det en stor gruppe som skal reise sammen, vil grupperabatt, egen del av restauranten og muligheter til fellestransport, gjerne være ting som oppleves som positivt. Et voksent ektepar som skal på hotellweekend uten barn, vil gjerne ha et rolig og romslig rom med god dobbeltseng og muligheter for roomservice. Disse detaljene samsvarer med kundens ønsker, og det er disse du skal fokusere på.

Klarer du i tillegg å få til mersalg i form av tilleggstjenester som passer for kundens behov som for eksempel en konsertbillett, en flaske god drikke på rommet, sen utsjekk fra hotellet eller ekstra bagasjeplass, vil det gi gode ekstrainntekter og en fornøyd kunde.