Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Reiselivsproduktet

Reiseliv

Definisjon
  • Et reiselivsprodukt er varer og tjenester innenfor bransjene i det helhetlige reiselivsprodukt som: overnatting, bespisning, opplevelser, attraksjoner, informasjon/formidling og transport.

Reiselivsproduktet må ta utgangspunkt i gjestens behov og forventninger.

Eksempler på reiselivsprodukter
  • Overnattingsbedrifter: Hoteller, resorts, moteller, vertshus, pensjonater, campingplasser, rorbuer, sjøhus, vandrerhjem, hytter, bondegårder, fyr, fjellstuer, støler, ungdomsherberger, turisthytter osv. Se Hotellkjeder i Norge og Nettavisen reisetips– Norges beste hoteller
  • Serveringsbedrifter: Restauranter, kafeer, bistroer, vertshus, bakerier osv.
  • Transportbedrifter: Vei, bane, luft og hav
  • Opplevelsesbedrifter: Natur og kultur
  • Attraksjoner og severdigheter: Natur og kultur
  • Turoperatører
  • Reisebyråer
  • Destinasjonskontorer: Lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Turistinformasjoner: Lokalt

3.1_IMG_3793.jpg
© Odd Roar Lange

Reiselivsproduktet

Et land har mange ulike reiselivsprodukter som sammen eller hver for seg, bidrar til å sørge for inntekter, arbeidsplasser og samfunnsutvikling. Et reiselivsprodukt er noe som direkte eller indirekte får turister og gjester til å besøke et sted, en bedrift, en attraksjon eller et område.

I Norge regner vi naturen vår som vårt viktigste reiselivsprodukt. Det er godt kjent både blant nordmenn og utlendinger. Norsk natur som reiselivsprodukt gjør at vi skiller seg oss fra mange andre land, og den norske naturen er en populær ressurs. Allerede i 2006 vedtok regjeringen denne reiselivsstrategien for Norge:

«Strategien skal stimulere til økt lønnsomhet og verdiskaping i norsk reiselivsnæring. Verdiskapingen må skje på en bærekraftig måte slik at miljøhensyn ivaretas og natur- og kulturarven brukes som et konkurransefortrinn.»

Med et stadig økende press på verdens naturarvressurser og økt internasjonalt fokus på bærekraftig turisme, har Norge hatt et konkurransefortrinn i forhold til mange andre land. Vi har et godt utgangspunkt med mye uberørt natur som er et etterspurt produkt innen reiseliv.

I de senere årene har det blitt fokus på mer kommersiell bruk av naturen samtidig som den ikke skal forbrukes og ødelegges. Det kan være ved at man bruker naturen til opplevelser, mens det kommersielle produktet – altså det vi tar betalt for – er transport, overnatting, mat, guiding, utstyr etc.

I dette temaet skal vi se nærmere på hvordan man bruker et reiselivslivsprodukt, hvordan det kan markedsføres og litt om de ulike sjangrene som er viktig for norsk reiseliv.