Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Natur- og kulturattraksjoner

Reiseliv

Definisjon
 • En attraksjon er noe eller noen (f.eks. en artist) som virker tiltrekkende og samler tilskuere eller besøkende.

Innledende teori

Vi kan dele attraksjoner inn i tre kategorier:

 • Primærattraksjoner
  Attraksjoner som gjør at den reisende oppsøker reisemålet/destinasjonen
 • Sekundærattraksjoner
  Attraksjoner som ikke er avgjørende for at den reisende reiser til reisemålet/destinasjonen
 • Tertiærattraksjoner
  Attraksjoner som den reisende ikke visste om på reisemålet/destinasjonen, men lærte om når de besøkte stedet

Innenfor de tre kategoriene deler vi attraksjonene inn i naturattraksjoner og kulturattraksjoner. Kulturattraksjoner er menneskeskapte attraksjoner.

Eksempler på kjente
norske naturattraksjoner
 • Trollstigen
 • Saltstraumen
 • Nordkapp
 • Trolltunga
 • Preikestolen
 • Nordlyset
 • Midnattssolen
 • Vøringsfossen
 • Geirangerfjorden og Hardangerfjorden
 • Briksdalsbreen/ Jostedalsbreen
 • Nordkappplatået
 • Lofoten, Vega, Senja, Svalbard
 • Torghatten, Brønnøysund
Eksempler på kjente
norske kulturattraksjoner
 • Nidarosdomen
 • Holmenkollen
 • Vikingskipshuset, Bygdøy
 • Bryggen i Bergen
 • Fløyen i Bergen
 • Trollstigen
 • Atlanterhavsveien
 • Flåmsbana
 • Telemarkskanalen
 • Kristiansand dyrepark
 • Vigelandsparken, Oslo
 • Tusenfryd
 • Gamlebyen Fredrikstad
 • Lofoten
 • Ishavskatedralen, Tromsø
 • Hunderfossen familiepark
 • Norsk Luftfartsmuseum, Bodø

3_6_GettyImages-185240367.jpg
© Saturated / gettyimages

Natur- og kulturattraksjoner

Norge regnes som en ung nasjon, og vi kan av flere grunner, ikke friste turistene med store monumentale og historiske byggverk, flotte festningsverk i verdensklasse eller gigantiske besøksslott. I tillegg ble mange av Norges byer hardt rammet av omfattende bombing under andre verdenskrig, og av ulike bybranner. Dette gjorde at mange av kulturskattene vi hadde, er borte for alltid. Men det betyr ikke at Norge ikke har mye å by på når det gjelder historie og kultur.

Historie og kultur

I middelalderen hadde Norge mellom 1000 og 2000 stavkirker. De aller fleste av disse er nå borte, men vi har fortsatt noen få titalls bevarte stavkirker her i landet. Du kjenner kanskje til Urnes eller Borgund stavkirke? Disse kirkene er populære reisemål for mange turister og viktige representanter for Norges middelalderkultur. For noen er stavkirkene eller besøk til nyere kirker som Nidarosdomen, Oslo domkirke eller Mariakirken i Bergen, en primærattraksjon i seg selv. For andre er det en sekundærattraksjon.

Norge som kulturreisemål er lite kjent i utlandet. Undersøkelser foretatt av Innovasjon Norge viser liten kjennskap til norske kulturreisemål. Det har vært en gradvis økende interesse for kulturreiser til Norge i de senere årene og profileringen av Norge som kulturreisemål fortsetter.

Samarbeid mellom ulike spel som Peer Gynt-spelet og Slaget ved Stiklestad, musikksatsinger som Festspillene i Bergen, ulike festivaler og økt aktivitet ved norske museer, er viktig for å få turister til å velge Norge som reisemål fremfor andre lands kulturtilbud.

Natur

Når Norge er mindre kjent som kulturreisemål, er vi desto mer kjent som naturreisemål. Noen av naturattraksjonene har hatt en nærmest eksplosjonsartet turistvekt, og dette har skapt nye utfordringer i forhold til bærekraftig turisme. Preikestolen, Besseggen, Trolltunga, Lofoten og Geiranger er eksempler på slike naturbaserte og svært populære reisemål.

I tillegg til fjell, fjorder, vidder og elver, har turistene også latt seg friste av å komme til Norge for å oppleve midnattssol og nordlys. Nordlysturismen har hatt en voldsom vekst de siste årene, og i Tromsø er vinterturismen økt med flere hundre prosent de siste fem årene.

Nasjonale turistveger

I 1992 startet et prøveprosjekt hvor man skulle satse på en målrettet utbygging av et antall utvalgte vegstrekninger i Norge. Her skulle man tilrettelegge med attraksjoner og servicetilbud, og ha ulike kunstinstallasjoner eller unik arkitektur med tanke på tilrettelagt turisme. Vi har i dag 18 slike turistveger i Norge, som inngår i prosjektet Nasjonale Turistveger. Prosjektet ble vedtatt av Stortinget i 2001, og innen 2023 skal vi ha 2100 km med nasjonal turistveg i Norge.

Flere av de nasjonale turistvegen er blitt svært populære reisemål, og dermed en primærattraksjon i seg selv. Atlanterhavsvegen, Trollstigen-Geiranger er eksempler på dette.

Allemannsretten

Den norske allemannsretten sikrer at alle kan bruke naturen uten å måtte betale for det. Dette er en unik rett som er høyt verdsatt både av lokalbefolkning og tilreisende. Men allemannsretten og fri bruk av naturen er, etter hvert som attraksjoner bygges ut, under press. Mange ønsker å få ta betalt for bruk av slike attraksjoner. Det kan være oppkjøring av skispor, klatreruter (via ferrata), bruk av tilrettelagte stier og utbygde platåer. Når selve bruken av naturen er gratis, stiller det krav til en tilrettelegging og tjenestesalg som turisten er villig til å betale for. Dette kan være guiding, overnatting, servering og transport.

Det finnes i dag ikke noen nøyaktig oversikt over de best besøkte reisemålene i Norge. Dette fordi målingene er unøyaktige. Noen steder er det salg av billetter, som for eksempel Skimuseet i Oslo, mens besøkende til Lofoten kommer med ulike transportmidler og må ikke løse billetter.