Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Reiseliv i Norge

Reiseliv

Reiseliv i Norge

Reiselivsnæringens betydning

I Norge har vi i dag ca. 35 000 000 registrerte gjestedøgn per år, hvor ca. halvparten er i sommermånedene mai til august. Dette er en økning på vel 7 millioner bare de siste årene.

Fjord-Norge og Nord-Norge hadde en økning i antall overnattingsdøgn i fjor, mens de andre landsdelene hadde nedgang. Fjord-Norges økning kom i sommertrafikken, mens Nord-Norge hadde vekst både sommer og vinter.

Vi regner at 1 av 15 sysselsatte i Norge jobber innenfor reiseliv. Tilsvarende tall for resten av verden er 1 av 10.Reiseliv betyr i dag mindre for bruttonasjonalproduktet i Norge enn for gjennomsnittet av verden forøvrig. I dag har vi rundt 160 000 arbeidsplasser i norsk reiseliv. Målet til Innovasjon Norge er at tallet skal øke med rundt 20 000 i løpet av få år.

3_8_sz68c8d1.jpg
© Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto

Best i byene

Innovasjon Norge har fått konsulentselskapet Menon Economics til å utarbeide en rapport som viser verdiskapingen for reiselivet inndelt landsdeler, fylker og kommuner i Norge. De nyeste tallene er fra 2016 og viser store forskjeller på topp og bunn.

Oversikt over verdiskapingen for reiselivet i de ulike norske fylkene:

FylkeMill. krFylkeMill. kr
1Oslo8 83311Møre og Romsdal1 228
2Hordaland3 62912Vestfold1 128
3Rogaland3 62513Hedmark1 085
4Akershus3 31114Østfold952
5Sør-Trøndelag2 53815Telemark864
6Buskerud1 94616Sogn og Fjordane816
7Oppland1 44617Nord-Trøndelag722
8Nordland1 38018Aust-Agder585
9Troms1 27619Finnmark517
10Vest-Agder1 22920Svalbard131

Menon konkluderer med at den totale verdiskapingen er størst i byene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. I tillegg er det høy verdiskaping ved spesialiserte reisemål som Hemsedal, Trysil, Hol (Geilo) i tillegg til Tønsberg, sørlige deler av Østfold, Lillehammerdistriktet og sørlandskysten.

Hvem reiser til Norge?

Nordmenn som ferierer i hjemlandet, står for rundt 75 prosent av de kommersielle overnattingsdøgnene her i landet. I 2017 var antallet uendret i forhold til året før.

Når det gjelder gjester fra utlandet, fortsetter økningen fra Tyskland, mens det er en tydelig nedgang fra nærmarkedene Sverige, Danmark og Storbritannia. Det er først og fremst vinterturismen fra disse landene som går ned.

Til Norge kommer det flest turister fra:

  1. Tyskland
  2. Sverige
  3. Danmark
  4. Nederland
  5. Storbritannia
  6. USA
  7. Frankrike

Asia generelt og Kina spesielt, er sterkt på vei inn på det norske turistmarkedet. Det er trolig her vi kommer til å merke den største økningen og forskjellen i de nærmeste årene.