Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Det helhetlige reiselivsprodukt

Reiseliv

Definisjon
  • Det helhetlige reiselivsproduktet er en bedrift eller en destinasjon som tilbyr tjenester innenfor overnatting, transport, bespisning og attraksjoner.

fig_1.6.jpg
© Paulina Mingiacchi

Det helhetlige reiselivsprodukt

Mange turister vil gjerne kjøpe «en pakke». I stedet for først å kjøpe transport, deretter finne overnatting og til slutt begynne å orientere seg om spisesteder, attraksjoner og opplevelser, ønsker de et produkt som inneholder alle disse elementene. Med utgangspunkt i kundenes behov, er det derfor viktig at reiselivsbransjen er opptatt av utvikling av et helhetlig reiselivsprodukt.

Samarbeid

Reiselivsbransjen består av en rekke små og store bedrifter som har gode produkter og flinke ansatte. Men det er ikke alle disse bedriftene som har et helhetlig produkt. Det vil si at de ikke kan ta imot gjesten ved ankomst, og sørge for å dekke alle behov under hele oppholdet. Dette betyr at reiselivsbedrifter bør samarbeide.

Undersøkelser i reiselivsnæringen viser at kunnskapen om hva som faktisk finnes av tilbud hos andre leverandører, ikke er så godt kjent innenfor bransjen. Flere destinasjoner har derfor hatt fokus på denne vertskapsrollen og ambassadøroppgavene. Destinasjonsselskapet i Røros for eksempel tilbyr egne programmer der bransjeansatte får en bredere kunnskap om hva de andre bedriftene i området kan tilby. Det betyr god service for gjestene og dermed kan man gjennom samarbeide tilby et helhetlig reiselivsprodukt.

Noen steder er et helhetlig tilbud nødvendig for å kunne drive med turisme. Andre ganger kan det være utfordrende fordi det svekker konkurransen og reduserer muligheten for lokale leverandører.

Cruise og charter

Cruise- og charterbransjen er eksempler på deler av reiselivet som tilbyr et helhetlig reiselivsprodukt. Det er et «alt-inkludert-produkt» der gjesten får mulighet til å kjøpe alle varer og tjenester gjennom samme tilbyder. Et cruise inneholder gjerne reisen, mat og drikke, guiding, transport til og fra attraksjoner og ulike underholdnings- og aktivitetstilbud om bord.

For gjesten er dette enkelt og praktisk, og for selgeren gir det mulighet til å få hånd om alle inntektene. Mens for lokalmiljøet er en slik modell krevende. Det betyr at mindre penger legges igjen lokalt. Gjestene bruker naturen, attraksjoner og opplevelser uten å betale for dette lokalt. Det kan selvsagt være ulike mellomløsninger der cruiserederiet inngår avtaler med lokale leverandører som busselskaper, serveringssteder, guideselskaper og taxisjåfører. Da må beløpet gjestene betaler for tjenestene deles mellom cruiserederiet og det lokale selskapet.

All inclusive

I charterbransjen er også «alt-inkludert» eller «all inclusive», blitt en populær reiseform for mange. Den er i mange tilfeller krevende for lokalmiljøet fordi gjestene spiser alle måltider inne på resort-området. Gjestene bruker i liten grad lokale restauranter som er avhengig av turisme, og på guidede turer besøker de kun steder som har avtale med charterselskapet.

Turoperatører

En turoperatør som har gjester i et område med et godt utbygd og bredt sammensatt tjenestetilbud, trenger i mindre grad å tenke på et helhetlig reiselivsprodukt, enn en operatør som tar med gjestene til et mer avsidesliggende område. En som driver villmarksguiding over flere dager på Svalbard, må tenke annerledes enn et busselskap i Bergen.

Men det er naturligvis flere enn cruise- og charterbransjen som tilbyr helhetlige reiselivsprodukter. Flere hoteller (og andre overnattingsbedrifter) lager komplette pakkeløsninger for gjestene sine slik at de slipper å forholde seg til flere aktører. Gjesten kan spise alle måltider på hotellet, bli med på spa, guidet tur, konsert, aktive opplevelser eller kulturopplevelser i regi av hotellet. Det kan også være ulike former for kurs og work-shop.

I noen tilfeller har man et ikke fullverdig helhetstilbud, men allikevel et tilbud om en pakkeløsning for gjestene. Det kan for eksempel være hoteller som selger konsertweekends med overnatting, mat og konsertbillett, eller en ski- og hotellpakke der gjesten får opphold, transport til bakken og heiskort, eller flyselskaper som selger flybilletter, hotell og leiebil.