Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Sosial kompetanse

Reiseliv

1.8_Y24A0269.jpg
© Odd Roar Lange

Definisjon
  • Å ha sosial kompetanse vil si å være dyktig på å fungere sammen med andre. I reiselivet vil det si å være dyktig på å fungere som vert sammen med gjestene dine.
  • Verbal kommunikasjon er språket og ordene vi bruker når vi snakker og kommuniserer med andre. Skriftlig kommunikasjon er også verbal kommunikasjon
  • Non-verbal kommunikasjon er kroppsspråket vårt. Det vil si at vi også kommuniserer gjennom kroppsholdning, ansiktsmimikk, gestikuleringer og stemmen/toneleiet vi bruker når vi snakker.

Innledende teori

Sosial kompetanse kan du tilegne deg gjennom øvelse. Her er en liten huskeliste:

  • Tren på å være i sosiale situasjoner med nye bekjentskap
  • Utfordr deg selv utenfor komfortsonen din
  • Tilpass deg nye situasjoner ved at du lærer å «lese» og kjenne igjen gjesters kroppsspråk, behov og forventninger
  • Bli en flink og aktiv lytter
  • Lær og øv deg på å stille de rette spørsmålene som får frem gjesters behov og ønsker
  • Vis interesse og engasjement for arbeidsrollen din som vert, selger, resepsjonist, guide osv.
  • Alltid oppdater deg på produkt-, destinasjon-, forbruker-, kultur- og bransjekunnskap

Sosial kompetanse

Når du jobber innenfor reiseliv, vil du raskt oppdage at dette er en arbeidsplass hvor du kommer mye i kontakt med andre mennesker.

Selv om ny teknikk og digitalisering har fått en stor plass i bransjen, er det nettopp kontakten mellom mennesker som er det viktigste for at du skal lykkes i din jobb. Dette gjelder både kolleger, samarbeidspartnere, konkurrenter, kunder og gjester.

Noen ganger tenker vi at noen er veldig sosiale, mens andre ikke er så veldig utadvendte. Innenfor reiseliv er det behov for alle typer mennesker. Mens noen kanskje jobber mest ved maskiner, datasystemer, logistikk og systemer, er det andre som har utstrakt kundekontakt gjennom salg, kundemottak, resepsjonsarbeid eller servering.

Dersom du ønsker å kunne jobbe med ulike arbeidsoppgaver, vil sosial kompetanse være nyttig. Husk at dette er noe du tilegner deg gjennom øvelse. Jo mer du øver, jo bedre blir du. Arbeidsgivere er ofte på jakt etter personer som liker å treffe andre mennesker, som både gjennom verbal og non-verbal kommunikasjon kan gi gjestene en god opplevelse.

Skriftlig kommunikasjon

I tillegg til den direkte kontakten med gjester og samarbeidspartnere, vil det kreves av deg at du også kan kommunisere skriftlig. Du bør kunne skrive uten for mange skrivefeil, og gjerne beherske et fremmedspråk som engelsk i tillegg til norsk. Ofte er den skriftlige kommunikasjonen gjestens første møte med bedriften, og førsteinntrykket er viktig.

Gjester ønsker vanligvis et mer formelt språk i den skriftlige kontakten enn den du har med venner gjennom sosiale medier. Det trenger imidlertid ikke være et komplisert forretningsspråk, men bruk av emoji, ironi, humor etc. kan være uheldig. Det er ikke sikkert at mottakeren skjønner hva du mener hvis du blir alt for personlig i stilen. Mange utenlandske gjester er vant med et mer formelt språk enn nordmenn.

Personlig kontakt

Dersom du treffer kunden personlig, vil du ha bedre muligheter til å tolke humør, felles forståelse, behov og forventninger. Ikke vær redd for å spørre gjesten hva han/hun ønsker. På den måten får du lettere avklart forventningene så raskt som mulig.

Du kjenner sikkert mennesker som kan snakke med «hvem-som-helst» og om «hva-som-helst». Mens andre er både stille og forsiktige. Å være i kontakt med andre mennesker hjelper deg til å utvikle din sosiale kompetanse. Ta med deg gode opplevelser fra din egen hverdag, og ikke vær redd for å by på deg selv i dine møter med kunder og gjester. De fleste synes det er kjekt å høre hvordan det er å bo og leve der de er på besøk. Men husk at det er forskjell på å være privat, og å være personlig. Gjestene vil gjerne ha personlig service og opplevelser. Men det betyr ikke det samme som at dere er private venner.

Er du utadvendt, blid, smilende, ærlig, hjelpsom og høflig? Alt dette er egenskaper som kommer godt med i jobben din og som vil gi deg gode arbeidsdager og muligheter til å utvikle deg positivt på arbeidsplassen din.